fbpx

Моите лични приоритети

Тези лични каузи, за мен имат изключително висок приоритет от гледна точка на това, че засягат непосредствено бъдещето ни като общество. Това е защитата на семейството във всички негови форми, защита на свободата и неприкосновеността на личността и правото на щастие и сигурен живот за всяко дете!

Действителни проблеми и измислени заплахи

Действителни проблеми и измислени заплахи

За пореден път една общност е прицел на словото на омраза, обществото е разделяно с хомофобска реторика, а действителните проблеми са подменени

Виж повече
Мутри, вън!

Мутри, вън!

Настоящата олигархична държава, създадена по време на над 10-годишното управление на ГЕРБ и ръководена от премиера Бойко Борисов, трябва да бъде разградена и реформирана.

Виж повече
Съвременна правова държава

Съвременна правова държава

Като общество трябва да подкрепим усилията за развитие на парламентарната демокрация, съдебната власт, държавността и институциите така, че те да служат на обществото и да помагат на всеки

Виж повече
Чувство за общност

Чувство за общност

Като активни граждани наше задължение е да възстановим онова състояние на обществото, в което всеки да бъде спокоен, че ще получи необходимата подкрепа

Виж повече
Управление на епидемичната криза

Управление на епидемичната криза

Човешки трагедии, които можеха да бъдат избегнати.

 

Виж повече
Образование

Образование

Ключова реформа, която би отключила потенциала пред обществото ни е тази, на образователната ни система

Виж повече
За фактическото съжителство

За фактическото съжителство

Защита на семейството като ценност, грижа за децата като наше бъдеще, гаранция за равнопоставеност на партньорите и признаване на право на личен живот и семейство за всички.

Виж повече
Защита срещу престъпления от омраза

Защита срещу престъпления от омраза

Защита срещу престъпления от омраза в Наказателния кодекс по признак сексуална ориентация и полова идентичност

Виж повече
Промяна на политиката към деца в риск

Промяна на политиката към деца в риск

Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни трябва да се отмени, а интернатите – да бъдат закрити.

Виж повече

За мен

За някои това е бизнес, за мен е лична кауза

Днес гражданското общество е основният фактор, гарантиращ устойчив и непрекъснат процес на развитие, задвижван от продуктивни обществени сили. Във времена, в които представителната демокрация преживява криза на доверието, силното гражданско общество би могло да даде съществен принос за доброто управление. Гражданите могат и имат право да участват в политиката и „от долу“ да влияят върху промените:

 • Равен достъп до образование
 • Равен достъп до здравеопазване
 • Достъпна среда и лична
  мобилност
 • Преквалификация и личностно развитие за всеки
 • Равен достъп до човешки и граждански права
 • Защита на природата
 • Устойчивото управление на природните ресурси
 • Защита на културното наследство
 • Масов спорт, физическа активност и природосъобразен живот
 • Цялостна стратегия за развитие на културата
 • Зелена енергия – чисто бъдеще.
 • Електронно прозрачно управление
 • Отворен достъп
За някои това е бизнес, за мен е лична кауза
VictorL_DEOS_1

Организации, на които съм член или симпатизирам на каузите им

Новини за Виктор

Моите последни участия в телевизионни предавания и новини от кампанията ми

До изборите на 4 април 2021 остават: