1. Запазване и затвърждаване на европейската ориентация на България.
 2. Промяна на глава 6 на Конституцията с цел да се укрепи независимостта на съдебната система от политически въздействия и да се реши проблемът с липсата на контрол над прокуратурата и особено над Главния прокурор.
 3. Внасяне на промени в Изборния кодекс с цел да се гарантира по-добре правото на гражданите да избират органите на държавната и местната власт въз основа на общо, равно и пряко избирателно право.
 4. Реформа на медийното законодателство и медийните политики за осигуряване на по-голяма независимост и свобода на медиите.
 5. Приемане на национална стратегия и съответни политики за управление на разнообразието и противодействие срещу сексизма, расизма, етническите предразсъдъци, ксенофобията, религиозната нетолерантност, хомофобията и нетолерантността спрямо хората с увреждания.
 6. Гарантиране правата на децата и предприемане на мерки за подкрепа на децата и семействата.
 7. Приемане на пакет от законодателни и политически мерки за засилване на гражданското участие в управлението.
 8. Предприемане на цялостна реформа в законодателството и практиките против корупцията чрез осигуряване на ефективно гражданско участие.
 9. Приемане на мерки за намаляване на социалното неравенство и насърчаване на социалното включване.
 10. В изпълнение на отговорността на държавата за осигуряване правото на живот създаване в спешен порядък нова нормативна рамка за осигуряване на справедлив и бърз достъп до ваксини срещу Ковид-19.
 11. Приемане на национална стратегия за борба с последствията от пандемията на Ковид-19.
 12. Приемане на нови приоритети, подходи и инициативи за взаимодействие между България и Република Северна Македония.

Пълната позиция на БОЛД