Действителни проблеми и измислени заплахи

За пореден път една общност е прицел на словото на омраза, обществото е разделяно с хомофобска реторика, а действителните проблеми са подменени

Някои политически лидери предпочетоха да започнат битка с несъществуващи измислени проблеми като “розовия фашизъм” или “джендър идеологията”, демонстрирайки по този начин лидерските си дефицити, неспособността си да поемат отговорност за провала си като политици, прикривайки този провал зад празнословия и невежество от ранга на убеждението, че земята е плоска. За пореден път една общност е прицел на словото на омраза, обществото е разделяно с хомофобска реторика, а действителните проблеми са подменени с фантасмагории. Единственият резултат от подобно слово на омраза е да имаме още хора, напуснали страната ни в търсене на по-добро място за лична реализация и още повече престъпления и посегателства над личността с ксенофобски, расистки и хомофобски мотиви. Нима това ще ни помогне като общество, за да продължим напред?

Мутри, вън!

Настоящата олигархична държава, създадена по време на над 10-годишното управление на ГЕРБ и ръководена от премиера Бойко Борисов, трябва да бъде разградена и реформирана.

Крайно време е да бъде поставена точка на 10-годишния едноличен модел на управление на Бойко Борисов, подкрепян както от ксенофобски лъжепатриотични формации като ВМРО, така и от политически организации, монополизирали политическото представителство на цели етнически групи, като ДПС. Настоящата олигархична държава, създадена по време на над 10-годишното управление на ГЕРБ и ръководена от премиера Бойко Борисов, трябва да бъде разградена и реформирана. България трябва да се превърне в място, където всеки да е свободен да сбъдне мечтите си, да се реализира професионално съобразно образованието, уменията и качествата си и да бъде свободен гражданин.

Съвременна правова държава.

Като общество трябва да подкрепим усилията за развитие на парламентарната демокрация, съдебната власт, държавността и институциите така, че те да служат на обществото и да помагат на всеки

Основна функция на демократичната правова държава е да гарантира разделението на властите, да защитава човешките и граждански права, да закриля придобитата със законни средства частна собственост, да осигури предприемаческа и политическа свобода и да опазва върховенството на правото, справедливостта и социалната сигурност

Като общество трябва да подкрепим усилията за развитие на парламентарната демокрация, съдебната власт, държавността и институциите така, че те да служат на обществото и да помагат на всеки член на обществото ни да разгърне своя потенциал и бизнес-инициатива, да има спокоен и достоен живот и условия за проява на гражданската си активност.

Чувство за общност

Като активни граждани наше задължение е да възстановим онова състояние на обществото, в което всеки да бъде спокоен, че ще получи необходимата подкрепа 

Като активни граждани наше задължение е да възстановим онова състояние на обществото, в което всеки да бъде спокоен, че ще получи необходимата подкрепа в случай на криза и всеки ще получи равен шанс за професионална и личностна реализация независимо от неговия произход, религиозни убеждения, сексуална ориентация, етнос и други подобни признаци.

Управление на епидемичната криза

Човешки трагедии, които можеха да бъдат избегнати

Състоянието, в което се намираме днес, е най-ярката илюстрация на чудовищната некомпетентност на едноличното управление на Борисов. Антиепидемичните мерки се променяха ежеседмично, като от крайни – затваряне на цели квартали и градове преминаваха в либерални според приложната епидемиология ала Бойко Борисов. Планирането на ваксинационната програма беше неадекватно и закъсняло. Напълно липсваше информационна кампания. В зависимост от проблемите с които се сблъскваха отделни сектори в икономиката се взимаха абсурдни и взаимно обезсмислящи се мерки. Всичко това доведе до човешки трагедии, които можеха да бъдат избегнати, ако кризата с КОВИД 19 беше управлявана отговорно, професионално и с оглед приоритетите на общественото ни здравеопазване. 

Образование

Ключова реформа, която би отключила потенциала пред обществото ни, е тази на образователната ни система.

Ключова реформа, която би отключила потенциала пред обществото ни, е тази на системата за образование. Държавната политика трябва да е насочена към гарантиране на равен достъп до образователните ресурси за всеки ученик независимо дали е от голям град или малко населено място и без оглед на неговия произход или социален статус. Не може да имаме “елитни” училища и училища за деца на сегрегирани общности. Това обрича обществото ни на разделение и утвърждава двойни стандарти. Инвестицията в промяна на образователната политика, в модернизиране на образователната система, която дава шанс на всеки, е абсолютен приоритет за обществото ни, ако искаме да сме успешно и конкурентно общество, което може да се справи с предизвикателствата на една турбулентна среда.