Сдружение „Ние идваме!

Сдружението „Ние идваме!“ бе учредено през 2021 г., на 2 септември – дата важна за хората, искащи модерна и свободна България. В основата му застанаха Арман Бабикян и Николай Хаджигенов, хора от протестите, научните среди и бизнеса.

Основни цели на „Ние идваме“ са утвърждаване на върховенството на правото, демокрацията и свободата в обществото. Организацията ще работи за ефективна правосъдна реформа и ще бъде коректив на порочни управленски практики. Работата ѝ ще насърчава модерното образование, електронното управление и развиването на икономика, базирана на знанието.

За председател на сдружението беше избран адв. Николай Хаджигенов.