В случай, че искате да подкрепите дейността на сдружение „Ние идваме“, банковата сметка е следната:

Банка ДСК
IBAN: BG12STSA93000028733505
SWIFT: STSABGSF / BIC: STSABGSF
DSK BANK PLC

ATTN. INTERNATIONAL PAYMENTS DEPT.
5, G. Benkovski street
1036 Sofia, Bulgaria

В основание за плащане, моля впишете ЕГН и постоянен адрес – за дарители физически лица или ЕИК и фирма – за дарители юридически лица и еднолични търговци. В допълнителното поле за основание отбележете, че дарението е за Виктор Лилов.